Accreditatie 2018

Om misbruik te voorkomen en fraude met de vele in omloop zijnde valse perskaarten vragen wij u als pers, om u van te voren bij ons aan te melden. Wij proberen het u niet moeilijker te maken dan noodzakelijk en hopen uiteraard dat zo veel mogelijk media over ons prachtige evenement willen schrijven. Twijfelt u of u de juiste kwalificatie heeft, neem dan via de contact pagina contact met ons op.

Pers accreditaties ingestuurd na vrijdagmiddag 22 juni 2018,  14:00 uur, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Accrediations filed after June 22, 2018, 14:00 o’clock can not be honoured.

De voorwaarden en eisen waaraan de aanvrager dient te voldoen:

 • Tot de zondag voor het evenement is het mogelijk om een accreditatie aanvraag in te dienen.
 • Tijdens het evenement is het niet mogelijk te accrediteren.
 • Aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn.
 • Een perskaart in welke vorm dan ook zal niet direct leiden tot toelating tot het evenement.
 • Het is verplicht om bij uw eerste aanvraag minimaal 4 recente publicaties, screenshots of andere mediabestanden mee te sturen welke betrekking hebben op uw werkzaamheden en de Nederlandse rallysport. Dit bij voorkeur in een lage resolutie PDF of de links naar de bestanden.
 • Voor accreditatie komen alleen die mediavertegenwoordigers in aanmerking waarvan de organisatie op redelijkerwijze kan aannemen dat de werkzaamheden zullen leiden tot publicaties over de genoemde evenementen.
 • Maximaal 1 maand na het evenement en minimaal 1 jaar voor het volgende evenement dient u het gepubliceerde materiaal digitaal aan te leveren.
 • Er zullen niet meer dan twee vertegenwoordigers per organisatie of titel worden geaccrediteerd (1 fotograaf en 1 redacteur).
 • Aanvrager dient in het bezit te zijn van een erkende perskaart, dan wel een schrijven te kunnen tonen van de verantwoordelijke redactie/redactiechef.
 • Voor het accrediteren namens een internetsite geldt dat enkel vertegenwoordigers van professioneel opererende redacties toegelaten zullen worden, van sites die aantoonbare nieuwswaarde vertegenwoordigen, die geen commercieel oogmerk dragen met betrekking tot de verkoop van fotomateriaal en die aantoonbaar een aanzienlijke hoeveelheid verkeer genereren van minimaal (gemiddeld) 1000 unieke bezoekers per dag gemeten over de voorgaande twee jaar. Aanvragen van sites die alleen foto materiaal aanbieden of persberichten van derden volgens de copy/paste techniek plaatsen zullen afgewezen worden.
 • De betreffende internet site moet gerelateerd zijn aan lifestyle en/of klassieke voertuigen en in het verleden ook publicaties hierover hebben gepubliceerd.
 • Per internetsite zal slechts 1 vertegenwoordiger geaccrediteerd worden.
 • Bij fraude of misleiding zal het niet mogelijk zijn om via een andere opdrachtgever alsnog te accrediteren wat ook geldt voor de overige evenementen van Classic Events.
 • Bij afwijzing van uw aanvraag kan alleen uw opdrachtgever bezwaar indienen, maximaal twee dagen voor het evenement.
 • Een uiteindelijke beslissing tot toelating zal ter discretie van de organisatie genomen worden.