Inschrijven 2017

Ik geef mij hierbij op voor een uitnodiging tot deelname aan het Concours d’élégance Paleis  Het Loo, 1 & 2 juli, 2017.

Voorwaarden:

1      De inschrijving is gelimiteerd op 75 autos.

2      Inschrijvingen voorzien van een FIVA paspoort hebben de voorkeur .

3      De organisator behoud het recht om het evenement te annuleren zonder opgaaf van reden.

4     Toelating tot het evenement zal worden bevestigd na goedkeuring door het organisatie comité en de jury voorzitter.

5      De ingeschreven auto mag niet voorzien zijn van commerciële uitingen of “Te Koop” bordjes tijdens het Concours.

6      De ingeschreven auto mag niet voorzien zijn van stickers van rallies e.d.

concours-d-elegance-dag-2-4859

7      Door de ondertekening hiervan verklaar ik bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende:

De organisator alsmede de officials van het evenement enerzijds, zijn tegenover de deelnemers, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die met betrekking tot deelname aan dit evenement mocht ontstaan, terwijl de deelnemers de organisatoren alsmede de officials van het evenement vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden. Door zich voor deelneming aan het betreffende evenement te doen inschrijven onderwerpt elke deelnemer zich aan de bepalingen van dit reglement en aan al de buiten deze reglementen door het organisatiecomité en/of de wedstrijdcommissaris vastgestelde of alsnog voor of tijdens het evenement bekend te maken voorschriften. Bovendien verklaren de deelnemers dat zij tijdens het evenement WA verzekerd zijn in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, of zoals geregeld in het land waarin de auto staat geregistreerd en dat degene(n) die de auto zal(zullen) besturen beschik(t)(ken) over een geldig rijbewijs.

Inschrijven

    Golden elegance € 650,00 Participant in competition, 2 bbq tickets at Friday night, 2 persons stay for 2 nights in Hotel de Keizerskroon, 2 entrance tickets for the Club d’elegance on Saturday & Sunday, 2 lunchtickets, 2 tickets for the saturday night dinner party. Silver elegance € 300,00 Participant in competition, 2 entrance tickets for the Club d’elegance on Saturday & Sunday, 2 lunchtickets.