Inschrijven 2018

Ik geef mij hierbij op voor een uitnodiging tot deelname aan het Concours d’élégance Paleis  Het Loo, 29 juni t/m 1 juli 2018.

Conditions:

1. Entry is limited to 75 cars. The allocation will be subject to acceptance by the organising committee.
2. Entrees accompanied by a FIVA passport will have preference.
3. It is forbidden to fix any advertising on the car which enters in competition. This includes for sale signs, telephone numbers, special license plates and everything that could lead to believe the car is there for sale.
4. The organiser reserves the right to cancel the event.
5. Acceptance of the entry will be sent after consideration by the organising committee.
6. We, the undersigned, agree to indemnify and hold harmless the organisers and officials of the event and all other bodies or companies and individuals associated with or participating in the event (and their respective employees and agents) against all proceedings, damages, liabili¬ties, costs and expenses arising out of any act, default, negligence or breach of statutory duty
7. In signing the entry application, entrants agree to the conditions above and the Events Regulations.

De organisator alsmede de officials van het evenement enerzijds, zijn tegenover de deelnemers, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die met betrekking tot deelname aan dit evenement mocht ontstaan, terwijl de deelnemers de organisatoren alsmede de officials van het evenement vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden. Door zich voor deelneming aan het betreffende evenement te doen inschrijven onderwerpt elke deelnemer zich aan de bepalingen van dit reglement en aan al de buiten deze reglementen door het organisatiecomité en/of de wedstrijdcommissaris vastgestelde of alsnog voor of tijdens het evenement bekend te maken voorschriften. Bovendien verklaren de deelnemers dat zij tijdens het evenement WA verzekerd zijn in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, of zoals geregeld in het land waarin de auto staat geregistreerd en dat degene(n) die de auto zal(zullen) besturen beschik(t)(ken) over een geldig rijbewijs.

Inschrijven

    Golden elegance € 750,00 Participant in competition, 2 bbq tickets at Friday night, 2 persons stay for 2 nights in Hotel de Keizerskroon, 2 entrance tickets for the Club d’elegance on Friday, Saturday & Sunday, 2 lunchtickets, 2 tickets for the saturday night dinner party. Silver elegance € 300,00 Participant in competition, 2 entrance tickets for the Club d’elegance on Saturday & Sunday, 2 lunchtickets.