Period Dress Preferred

Huisregels

Huisregels

Om het verblijf voor alle bezoekers van Concours d’Elegance zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op dit evenement, tenminste de onderstaande huisregels.

Bezoekers van Concours d ‘Elegance:

AANSPRAKELIJKHEID
Betreden de evenementenlocatie op eigen risico. Organisator Classics at the Palace aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Classics at the Palace, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

GEHOORBESCHERMING
Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen tijdens de sprint, deze zijn te verkrijgen bij de EHBO van de evenementenlocatie.

GEDRAGING BIJ VERLATEN TERREIN
Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving. Daarbij mogen drinkbekers niet meegenomen worden naar buiten.

TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de bezoeker op het terrein worden geweigerd.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENTENTERREIN MET HET VOLGENDE TE BETREDEN:
Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken, glaswerk, niet aangemelde voertuigen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen aangewend.

TOILETTEN
Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd.

FYSIEK EN/OF VERBAALGEWELD
Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en/of personeel wordt niet getolereerd.

KLEDING
Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

DRANKMISBRUIK
Drankmisbruik en/of dronkenschap wordt niet getolereerd. Bovenal wordt er geen alcohol geschonken beneden de 18 jaar en constatering zal leiden tot verwijdering van het evenement. Daarnaast wordt het overgeven van alcohol door een meerderjarige aan een minderjarige als overtreding beschouwd. Legitimatie is verplicht en op verzoek van de organisatie/ beveiliging dient deze getoond te worden.

MINIMUMLEEFTIJD
Wij hanteren geen minimumleeftijd. Personen onder de veertien jaar moeten worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.

MARKETING
Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.

HONDEN
Het is niet toegestaan om honden mee te nemen naar het evenemententerrein van Concours d’Elegance, mede vanwege de veiligheid bij de sprint en het feit dat het evenement plaatsvindt op het terrein van een museum. Een uitzondering hierop zijn uiteraard hulp- en geleidehonden.

HUISREGELS ZIJN LEIDEND
De organisatie is gerechtigd om bezoekers, die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden, te verwijderen.

AANWIJZINGEN ZIJN BINDEND
Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

VISITATIE/FOUILLERING
Wanneer de beveiliging verzoekt om controle van meegevoerde bagage, dan wel het fouilleren van kleding dient men mee te werken. Wanneer men niet meewerkt behoudt de organisatie/beveiliging het recht deze persoon van het evenemententerrein te verwijderen, dan wel de toegang te weigeren.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET BETREDEN VAN DIT EVENEMENT GA JE AKKOORD MET DIT REGLEMENT.

Bezoekersinfo

Bezoekersinfo

Bezoekersinfo We kijken er naar uit om u te ontvangen bij het Concours d’Elegance Paleis Soestdijk. Op deze pagina’s vindt u informatie over het evenement. Mocht u toch nog vragen… Lees meer

Meer info
Period Dress Preferred

Period Dress Preferred

Period Dress Preferred Niet verplicht, wel gewaardeerd: passende kleding. Bezoekers worden aangemoedigd om zich tijdens hun bezoek te kleden in authentieke historische kleding, om zich zo terug te wanen in… Lees meer

Meer info
Meer dan automobilia

Meer dan automobilia

Royal Fair Mooie producten die passen in de wereld van petrolheads. Uiteenlopend van horloges tot antiek en van kunst tot koffers. Ook mode speelt een belangrijke rol op de Royal… Lees meer

Meer info
Voor de kinderen: Pedal Car Race

Voor de kinderen: Pedal Car Race

Pedal Car Race Wie droomt er nou niet van de nieuwe Max Verstappen te worden? De eerste stappen in die richting kunnen worden gezet tijdens het Concours d’Elegance! Voor de… Lees meer

Meer info
Overnachten

Overnachten

Overnachten Het is mogelijk om in het weekend van 29 en 30 augustus een kamer te boeken bij een van de hotels in de buurt. Hotel Ernst Sillem Hoeve Soestdijkerweg… Lees meer

Meer info