Huisregels

Om het verblijf voor alle bezoekers van Concours d ‘Élégance zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op dit evenement, tenminste de onderstaande huisregels.

 

Bezoekers van Concours d ‘Élégance:

 

AANSPRAKELIJKHEID

Betreden de evenementenlocatie op eigen risico. Organisator Classic Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Classic Events, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 

GEHOORBESCHERMING

Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen tijdens de sprint, deze zijn te verkrijgen bij de EHBO van de evenementenlocatie.

 

GEDRAGING BIJ VERLATEN TERREIN

Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving. Daarbij mogen drinkbekers niet meegevoerd worden naar buiten.

 

TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de bezoeker op het terrein worden geweigerd.

 

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENTENTERREIN MET HET VOLGENDE TE BETREDEN:

Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken, glaswerk, niet aangemelde voertuigen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend.

 

TOILETTEN

Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd.

 

FYSIEK EN/OF VERBAALGEWELD

Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en/of personeel wordt niet getolereerd.

 

KLEDING

Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.

 

DRANKMISBRUIK

Drankmisbruik en/of dronkenschap wordt niet getolereerd. Bovenal wordt er geen alcohol geschonken beneden de 18 jaar en constatering zal leiden tot verwijdering van het evenement. Daarnaast wordt het overgeven van alcohol door een meerderjarige aan een minderjarige als overtreding beschouwd. Legitimatie is verplicht en op verzoek van de organisatie/ beveiliging dient deze getoond te worden.

 

MINIMUMLEEFTIJD

Wij hanteren geen minimumleeftijd. Personen onder de veertien jaar moeten worden begeleidt door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.

 

MARKETING

Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.

 

HONDEN

Het is niet toegestaan om honden mee te nemen naar het evenemententerrein van Concours d’Élégance, mede vanwege de veiligheid bij de sprint en het feit dat het evenement plaatsvindt op het terrein van een museum. Een uitzondering hierop zijn uiteraard hulp- en geleidehonden.

 

HUISREGELS ZIJN LEIDEND

De organisatie is gerechtigd om bezoekers, die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden, te verwijderen.

 

AANWIJZINGEN ZIJN BINDEND

Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

 

VISITATIE/FOUILLERING

Wanneer beveiliging verzoekt om controle van meegevoerde bagage, dan wel het fouilleren aan kleding dient men mee te werken. Wanneer men niet meewerkt behoudt de organisatie/beveiliging het recht deze persoon van het evenemententerrein te verwijderen, dan wel de toegang te weigeren.

 

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

 

BIJ HET BETREDEN VAN DIT EVENEMENT GA JE AKKOORD MET DIT REGLEMENT.

Bestel hier uw dagkaarten

Nu verkrijgbaar

Bestel tickets

Bezoekersinfo

Bezoekersinfo We kijken er naar uit om u te ontvangen bij de veertiende editie van het Concours d’Élégance Paleis Het Loo. Op deze pagina’s vindt u informatie over het evenement. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.  

Meer info

Dresscode

Period dress preferred Niet verplicht, wel gewaardeerd: passende kleding. Een mooie hoed en een jasje voor de heren worden op prijs gesteld, net als een mooie jurk voor de dames. Voor onze Club d’Élégance geldt wel een dresscode. Mocht u geen period dress hebben, dan vragen we u daar gekleed te gaan in tenue de…

Meer info

Overnachten

Overnachten   Bastion Hotel Apeldoorn   Het is mogelijk om in het weekend van 29 juni t/m zondag 1 juli een kamer te boeken met korting in het Bastion Hotel Apeldoorn. Voor het boeken van een kamer met een verlaagd tarief: klik hier. Loolaan 556 7315 AG Apeldoorn 055 579 1255 bastionhotels.nl Van der Valk Hotel…

Meer info

Route en Parkeren

Route en Parkeren Paleis Het Loo is goed bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als per auto. Per klassieke auto Als u met een klassieke auto komt, kunt u parkeren op onze speciale klassiekerparkeerplaats: de Klassieker Parking. Er zijn veel definities voor het begrip ‘klassieker’, maar in dit geval verstaan we er auto’s onder die…

Meer info

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen Hieronder vindt u de veel gestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.  

Meer info
Wie gingen er u voor

Bekijk hier de complete uitslag voor 2018

Bekijk de uitslag